دکتر طهمورث حسنقلی پور

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحصیلات

  • کارشناسی, ۱۳۵۷, مدیریت, مدرسه عالی مدیریت گیلان

  • کارشناسی ارشد, ۱۳۶۷, مدیریت, تربیت مدرس

  • دکتری, ۱۳۷۳, مدیریت, تربیت مدرس

فعالیت‌های اجرایی

  • رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۹/۱۳، ایران، تهران
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده، ۱۳۹۲/۰۹/۲۳، ایران، تهران