برگزاری پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی همایش

به گزارش دبیرخانه همایش بیست سال و اندی پیش و به نقل از دبیر هماش: روز گذشته (۲۵شهریور ماه) پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی همایش با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه هر یک از کارگروه‌ها گزارشی اجمالی از اقدامات خود بیشتر بخوانید

خاطرات شما را به اشتراک خواهیم گذاشت

خاطرات شما را به اشتراک خواهیم گذاشت. بمنظورثبت لحظات خاطره انگیز فارغ التحصیلان دهه هفتاد، خاطراتی که دارای ویژگیهای ذیل باشد در ویژه نامه همایش” بیست سال و اندی پیش” چاپ میگردد. ۱-یادآوری لحظات شیرین بیشتر بخوانید

پیام مدیریتی چهارم

اراده های مشترک شکست ناپذیرند. همایش بیست سال و اندی پیش، فرصتی برای دیدار مجدد یاران/دوستان ۲۰سال و اندی پیش، ویژه فارغ التحصیلان دهه هفتاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. لطفا جهت حضور در این همایش نسبت به ثبت بیشتر بخوانید

پیام مدیریتی سوم

«هنر شنیدن» یکی از خطیرترین مهارت‌ها در فراگرد ارتباطات است و به مدیران در تعیین میزان علاقه، خلق و خوی، مسائل و نیازهای کارکنان کمک می‌کند. برگرفته از کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان همایش بیست سال و بیشتر بخوانید

پیام مدیریتی دوم

فرهنگ سازمانی شامل اعتقادات مشترک افراد سازمانی درباره چگونگی اجرای کارها و اولویت ها است برگرفته از کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان همایش بیست سال و اندی پیش، فرصتی برای دیدار مجدد یاران/دوستان ۲۰سال و بیشتر بخوانید

پیام مدیریتی اول

مقصد درس رفتار سازمانی نیل به اثر بخشی سازمانی است و مدیران، مسئول کسب اثربخشی سازمانی به روش کار با دیگران هستند. برگرفته از کتاب مدیریت رفتار سازمانی از دکتر علی رضائیان همایش بیست سال و اندی پیش، فرصتی برای دیدار بیشتر بخوانید

شرکت‌های نگین خودرو و رامک خودرو حامی همایش شدند

به گزارش دبیرخانه همایش بیست سال و اندی پیش و به نقل از دبیر هماش: شرکت‌های نگین خودرو و رامک خودرو حامی همایش شدند. شرکت نگین خودرو وارد کننده انحصاری محصولات رنو و گروه صنعتی رامک خودرو وارد کننده ماشین های سانگ بیشتر بخوانید