شهید اسدالله ابراهیمی

شهید اسدالله ابراهیمی ورودی سال۷۲ رشته حسابداری و از فرمانده هان مدافع حرم که مهرماه سال۹۵ در منطقه خان طومان سوریه به شهادت رسید. یاد و خاطره اش در این همایش گرامی داشته میشود. اگر فارغ التحصیل دیگری را میشناید که به رحمت خدا پیوسته است تصویر و مشخصات آنرا به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید

اسدالله-ابراهمیی

جانباز شهید سید جلال سعادت

جانباز شهید سید جلال سعادت

رشته مدیریت دولتی

فارغ التحصیل سال ۷۵

شادروان سهراب ابراهیمی

شادروان سهراب ابراهیمی
فارغ التحصیل رشته حسابداری
ورودی سال ۷۰
که در سانحه تصادف در سال ۸۲ به رحمت خدا رفت

سردار سرلشگر محمد ناصر ناصری

سردار سرلشگر محمد ناصر ناصری
از شهدای دانشکده
محل شهادت: کنسولگری ایران در مزار شریف