همایش ۲۰ سال و اندی پیش

۲۰سال و اندی پیش ، وقتی که در دبیرستان بودیم ناظم مدرسه در صف صبح گاهی اعلام میکرد : عزیزان من ، شما اینده ساز این کشور هستید و باید … ، این حرف ناظم را بیشتر شوخی یا هندوانه زیر بغل گذاشتن میدانستیم.

چشم بازکردیم اسم خود را در ویژه نامه سازمان سنجش و در میان قبول شدگان معتبرترین دانشگاه کشور (دانشگاه تهران) دیدیم.

چشم بازکردیم و خود را روی صندلی مدیریتی وزارتخانه ها ، صندلی زرشکی مجلس ، صندلی مدیرعامل شرکت … و … دیدیم.

چقدر زود دیر میشود

اکنون بدنبال آنیم تا خاطرات شیرین یکی از نادرترین (دوران دانشجویی) دوران عمرخود را در کنار یاران دانشگاهی مرور کنیم تا مجدد شیرینی آن دوران را بچشیم و ساعاتی را بدور از همه عناوین و مسولیت ها ،دانشجویی سپری کنیم.

همایش بیست سال و اندی پیش به همین منظور طراحی و اجرا میشود.

قصد داریم تا دوستانی را که قریب به بیست سال و اندی پیش ندیدیم یکجا ببینیم قصد داریم یادی کنیم از اساتید پیشکسوت.

چه آنان که درقید حیاتند با اهدا لوح سپاس و چه آنان که به دیار باقی شتافتند با دسته گل فاتحه.

قصد داریم ….

چه خاطره انگیز خواهد بود اولین ملاقات دوستان بعد از بیست سال و اندی پیش