همایش ۲۰ سال و اندی پیش

20 مهرماه | سال ۱۳۹۶ |تهران

 گالری تصاویر دانشکده مدیریت

 گالری تصاویر

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

سخنرانان ویژه

دکتر محمد سعید تسلیمی

رییس اسبق دانشکده مدیریت

دکتر علی دیواندری

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دکتر طهمورث حسنقلی پور

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برنامه همایش

پنج شنبه 20 مهر 96

9:00
photo

دید و بازدید-پذیرایی

کیا داوود اسفندیاری

10:00
photo

استقرار در سالن همایش

کیا داوود اسفندیاری

10:05

تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

رادپور

10:10
photo

خیرمقدم دبیر همایش

علی اکبرزاده

10:25

سخنرانی

دکتر تسلیمی

10:40

خاطره گویی

دونفر از دانشجویان

11:50

نهار و نماز

نهار و اقامه نماز

پنج شنبه 20 مهر 96

13:30
photo

پخش کلیپ یابود شهدا

احسان علیخانی

14:10

خاطره گویی

دونفر از دانشجویان

14:20
photo

کلیپ اساتید در گذشته

احسان علیخانی

14:25

سخنرانی

سخنران:دکتر رضاییان

14:30
photo

تجلیل از اساتید گروه مدیریت صنعتی

احسان علیخانی

14:40
photo

تجلیل از اساتید گروه مدیریت دولتی

احسان علیخانی

14:50
photo

تجلیل از اساتید گروه بازرگانی

احسان علیخانی

15:00
photo

تجلیل از اساتید گروه حسابداری

احسان علیخانی

15:10
photo

تجلیل از اساتید گروه بیمه

احسان علیخانی

حامیان و همکاران